SOEFI STICHTING

Algemeen

 

De Soefi-Stichting geeft financiële ondersteuning aan de verspreiding van de Soefi-Boodschap zoals deze is verwoord door Hazrat Inayat Khan (1885-1927).

De Soefi-Stichting is opgericht in 1957 en is statutair gevestigd te Haarlem.

De stichting heeft tot doel de verspreiding van de Soefi-Boodschap van Inayat Khan in de ruimste zin, en wel door:

  1. het financieren van het verstrekken van informaties;
  2. het financieren van het uitgeven van publicaties;
  3. het financieren van het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten;
  4. het financieren van het onderhouden van contacten met andere instellingen, verenigingen, stichtingen en groeperingen, die dezelfde doelstelling hebben;
  5. het vestigen en/of financieel ondersteunen van centra, waar de Soefi-Boodschap wordt uitgedragen;
  6. het financieel ondersteunen van personen die zich hebben ingezet voor het doel van de stichting voor zover deze personen buiten hun schuld in behoeftige omstandigheden verkeren;
  7. alle wettige middelen, welke tot het gestelde doel kunnen leiden.